Over het knooppunt

Getrainde medewerkers beantwoorden uw vragen, of zorgen ervoor dat de vraag doorgespeeld wordt naar de juiste instantie. Ook kunnen zij u in contact brengen met de organisatie die u verder kan helpen.

We helpen graag!

Het Knooppunt is het samenwerkingsverband van de vrijwilligersorganisaties in de informele zorg uit alle kernen in de gemeente Overbetuwe.
Het Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe geeft informatie over en bemiddelt bij hulp die vrijwilligers kunnen bieden. Er zijn veel contacten met zorg- en hulpverleningsorganisaties. Het Knooppunt biedt een luisterend oor aan mantelzorgers die hun verhaal kwijt willen. Op diverse andere manieren wordt ondersteuning geboden, zoals informatiebijeenkomsten, Dag van de Mantelzorg en voorlichting aan groepen en organisaties.

Het team

Wat kan het Knooppunt Mantelzorg voor jou betekenen? Onze collega's hebben mantelzorg vertaald in een filmpje waarin wij ons volledig herkennen. Met dank aan Spectrum Mantelzorg.

Bestuur

Algemeen bestuur: Jan Coenen, Fieke van Dam, Stanley Hercules, Bep Janssen en Gijs van Rijsewijk.
Dagelijks bestuur: Rient Ploeger - voorzitter, Joke Meuwsen - interim secretaris, Kees Vink -penningmeester.
Coördinator van het KMO: Marijke Arends

Medewerkers

Vrijwillige medewerkers die u aan telefoon kunt treffen zijn Anjette, Anny, Annemie, Anita, Emmy, Ineke, Janny, Riekie, Wilma.
Overige vrijwillige medewerkers zijn Annet Fleer - gespreksgroepen dementie, Sylvia Gruijters - notuliste, Philo Zwartkruis - medewerker van de nieuwsbrief, Ingrid Holstege - vrijwillig coördinator.

Contactformulier

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zsm contact met je op

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

© 2017 Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe

Privacy Statement  |   Netnog websites